Ban quản lý Container Trọng Phúc nhận thấy rằng việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là rất quan trọng. Do đó, chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng đầy đủ và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.

ContainerTrongPhuc.vn sẽ chỉ thu thập những thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, và sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi có yêu cầu của pháp luật hoặc khi khách hàng đã đồng ý cho việc chia sẻ thông tin đó.

Khách hàng cần chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của mình, bao gồm việc giữ an toàn tài khoản đăng nhập và không chia sẻ thông tin cá nhân cho bất kỳ ai khác, trừ khi cần thiết. Nếu khách hàng phát hiện bất kỳ hoạt động nào không hợp lệ liên quan đến tài khoản của mình, họ nên liên hệ ngay với Container Trọng Phúc để được giúp đỡ.

Ngoài ra, Container Trọng Phúc cũng cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của nhân viên và đối tác của mình, và sẽ tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.