Điều khoản sử dụng

Khi sử dụng Containertrongphuc.vn, bạn phải đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng. Điều này bao gồm các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng container trên trang web.

Bạn cũng phải cam kết sử dụng trang web chỉ cho các mục đích hợp pháp và không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể gây hại cho trang web hoặc người dùng của nó. Bạn không được sử dụng trang web để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, phát tán virus hoặc phần mềm độc hại, hoặc tấn công trang web bằng cách sử dụng các phương tiện không hợp pháp.

Ngoài ra, khi sử dụng trang web, bạn cần cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi tạo tài khoản hoặc mua hàng. Bạn phải đảm bảo rằng các thông tin của bạn không bị sai lệch hoặc thiếu sót, và bạn phải cập nhật thông tin của mình nếu có bất kỳ thay đổi nào.

Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình và hoạt động nào diễn ra dưới tài khoản của bạn. Bạn không được tiết lộ thông tin tài khoản của mình cho bất kỳ ai khác và phải thông báo ngay cho Containertrongphuc.vn nếu phát hiện bất kỳ hoạt động nghi ngờ hoặc truy cập trái phép vào tài khoản của mình.

Containertrongphuc.vn có quyền chấm dứt tài khoản của bạn hoặc hạn chế quyền truy cập vào trang web bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước, nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được quy định trong “điều khoản sử dụng”. Điều này bao gồm việc vi phạm các quy định về việc sử dụng trang web, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Containertrongphuc.vn hoặc các bên thứ ba, hoặc thực hiện bất kỳ hành vi gây hại cho Containertrongphuc.vn hoặc người dùng khác.

Trang web cũng chứa nội dung được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu và các luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của Containertrongphuc.vn. Bạn cần hiểu rõ rằng việc vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng, bao gồm việc bị kiện tụng hoặc bị phạt theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Containertrongphuc.vn không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực hành của các trang web này và bạn truy cập chúng tại riêng rủi ro của bạn. Bạn nên kiểm tra các điều khoản và điều kiện của các trang web bên thứ ba trước khi truy cập và sử dụng chúng.

Tóm lại, để sử dụng Containertrongphuc.vn một cách an toàn và hiệu quả, bạn cần tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web, đảm bảo cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ, và không thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hoặc quy định của Containertrongphuc.vn.

5/5 (1 Review)