Giá Đền Bù Đất Nông Nghiệp Là Bao Nhiêu?

giá đền bù đất nông nghiệp

Tìm hiểu chung về giá đền bù đất nông nghiệp

Giá đền bù đất nông nghiệp

Đền bù đất nông nghiệp là gì?

“Đền bù đất nông nghiệp” là khoản tiền hoặc tài sản mà Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân được Nhà nước ủy quyền chi trả cho chủ sử dụng đất khi thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội. Mục đích của việc đền bù là nhằm bù đắp cho chủ sử dụng đất những tổn thất về mặt kinh tế do việc thu hồi đất gây ra, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của họ.

Tầm quan trọng của việc xác định giá đền bù đất nông nghiệp hợp lý

Việc xác định giá đền bù đất nông nghiệp hợp lý đóng vai trò quan trọng trong:

 • Đảm bảo công bằng cho các bên liên quan: Giá đền bù hợp lý giúp đảm bảo quyền lợi hợp pháp của chủ sử dụng đất, tránh tình trạng họ bị thiệt thòi khi đất bị thu hồi. Đồng thời, cũng đảm bảo cho Nhà nước sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho việc giải phóng mặt bằng.
 • Góp phần ổn định tình hình an ninh – xã hội: Việc giải quyết thỏa đáng vấn đề đền bù đất nông nghiệp sẽ hạn chế mâu thuẫn, khiếu kiện, góp phần ổn định tình hình an ninh – xã hội tại địa phương.
 • Thu hút đầu tư: Giá đền bù hợp lý sẽ tạo môi trường đầu tư minh bạch, thu hút các nhà đầu tư tham gia vào các dự án phát triển kinh tế – xã hội.

Khó khăn và thách thức trong việc xác định giá đền bù đất nông nghiệp

Việc xác định giá đền bù đất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn và thách thức do:

 • Tính chất phức tạp của thị trường đất nông nghiệp: Thị trường đất nông nghiệp có nhiều biến động, khó xác định được giá trị thực của đất.
 • Thiếu dữ liệu về giá đất: Dữ liệu về giá đất nông nghiệp tại nhiều địa phương còn thiếu và chưa đầy đủ, dẫn đến khó khăn trong việc so sánh giá.
 • Yếu tố tâm lý: Giá đền bù đất nông nghiệp còn phụ thuộc vào yếu tố tâm lý của chủ sử dụng đất, dẫn đến việc đòi hỏi giá đền bù cao hơn giá trị thực tế của đất.
 • Quy trình xác định giá đền bù còn nhiều bất cập: Quy trình xác định giá đền bù hiện nay còn nhiều bất cập, thiếu sự minh bạch và chưa đảm bảo tính công bằng cho các bên liên quan.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá đền bù đất nông nghiệp và các phương pháp xác định giá đền bù

Giá đền bù đất nông nghiệp

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đền bù đất nông nghiệp

Yếu tố tự nhiên:

 • Vị trí địa lý: Vị trí thuận lợi về giao thông, gần khu vực kinh tế – xã hội phát triển, gần trung tâm hành chính, có tiềm năng phát triển du lịch, khu công nghiệp,… sẽ có giá đền bù cao hơn.
 • Chất lượng đất: Chất lượng đất tốt, màu mỡ, bằng phẳng, dễ canh tác, có nguồn nước tưới tiêu dồi dào sẽ có giá đền bù cao hơn.
 • Địa hình: Đất bằng phẳng, dễ khai thác, thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp sẽ có giá đền bù cao hơn so với đất đồi núi, trũng thấp.
 • Khí hậu: Khí hậu ôn hòa, thuận lợi cho việc trồng trọt nhiều loại cây trồng sẽ có giá đền bù cao hơn.

Yếu tố kinh tế – xã hội:

 • Mục đích sử dụng đất: Đất có thể chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác có giá trị kinh tế cao hơn như: đất ở, đất khu công nghiệp, đất thương mại dịch vụ,… sẽ có giá đền bù cao hơn.
 • Giá thị trường: Giá thị trường của các loại đất tương tự trong khu vực sẽ là cơ sở để xác định giá đền bù.
 • Hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi: Đất có hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi thuận lợi cho sản xuất sẽ có giá đền bù cao hơn.
 • Cây trồng trên đất: Đất có cây trồng lâu năm, có giá trị kinh tế cao như: cây ăn quả, cây công nghiệp,… sẽ có giá đền bù cao hơn.
 • Hộ gia đình có nhà cửa, công trình trên đất: Hộ gia đình có nhà cửa, công trình trên đất sẽ được đền bù thêm chi phí di dời, tháo dỡ.

Yếu tố pháp lý:

 • Quy định của pháp luật về giá đền bù đất nông nghiệp: Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn liên quan quy định về việc xác định giá đền bù đất nông nghiệp. Giá đền bù phải đảm bảo phù hợp với giá thị trường, đảm bảo lợi ích của chủ sử dụng đất và Nhà nước.
 • Quy hoạch sử dụng đất: Đất nằm trong khu vực quy hoạch có dự án phát triển kinh tế – xã hội sẽ có giá đền bù cao hơn.

Các phương pháp xác định giá đền bù đất nông nghiệp

Giá đền bù đất nông nghiệp

Phương pháp so sánh thị trường:

 • So sánh giá của các thửa đất tương tự trong khu vực đã được giao dịch gần đây để xác định giá đền bù.
 • Phương pháp này được sử dụng phổ biến nhất do tính đơn giản, dễ thực hiện và có độ chính xác cao.

Phương pháp chi phí:

 • Xác định giá đền bù dựa trên tổng chi phí bồi thường cho các hạng mục như: đất, cây trồng, công trình trên đất,…
 • Phương pháp này được sử dụng khi không có đủ dữ liệu về giá thị trường của các thửa đất tương tự.

Phương pháp thu nhập:

 • Xác định giá đền bù dựa trên giá trị thu nhập mà chủ sử dụng đất có thể thu được từ thửa đất trong tương lai.
 • Phương pháp này được sử dụng khi đất có tiềm năng phát triển cao hoặc có nguồn thu nhập ổn định.

Quy trình xác định giá đền bù đất nông nghiệp

Thu thập thông tin:

 • Thu thập thông tin về vị trí, địa hình, chất lượng đất, cây trồng, công trình trên đất,… của thửa đất cần đền bù.
 • Thu thập thông tin về giá thị trường của các thửa đất tương tự trong khu vực.
 • Thu thập thông tin về quy định của pháp luật về giá đền bù đất nông nghiệp.

Phân tích và đánh giá:

 • Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá đền bù đất nông nghiệp.
 • So sánh giá trị thu được từ các phương pháp xác định giá đền bù khác nhau.

Xác định giá đền bù:

Xác định giá đền bù dựa trên kết quả phân tích và đánh giá, lựa chọn phương pháp phù hợp hoặc kết hợp các phương pháp để có được mức giá đền bù hợp lý, đảm bảo công bằng cho các bên liên quan.

Thách thức trong việc xác định giá đền bù đất nông nghiệp

 • Thiếu dữ liệu về giá đất nông nghiệp: Dữ liệu về giá đất nông nghiệp tại nhiều địa phương còn thiếu và chưa đầy đủ, dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng phương pháp so sánh thị trường.
 • Tính chất phức tạp của thị trường đất nông nghiệp: Thị trường đất nông nghiệp không minh bạch, ít các giao dịch công khai, gây khó khăn trong việc xác định giá trị thực của đất.
 • Yếu tố tâm lý: Chủ sử dụng đất có thể đòi hỏi giá đền bù cao hơn giá trị thực tế của đất do yếu tố tình cảm gắn bó với mảnh đất.
 • Quy trình xác định giá đền bù còn nhiều bất cập: Quy trình thẩm định và phê duyệt giá đền bù đôi khi còn thiếu minh bạch, chưa đảm bảo tính công bằng cho các bên liên quan.

Giải pháp khắc phục tình trạng xác định giá đền bù đất nông nghiệp

 • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia: Hệ thống này sẽ cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về giá đất nông nghiệp, giúp cho việc xác định giá đền bù được chính xác hơn.
 • Nâng cao tính minh bạch của thị trường đất nông nghiệp: Cần khuyến khích các giao dịch đất nông nghiệp được thực hiện công khai, minh bạch để có thêm dữ liệu về giá đất.
 • Xây dựng cơ chế đối thoại, thỏa thuận giữa các bên: Chủ sử dụng đất, cơ quan nhà nước và tổ chức thẩm định giá cần có cơ chế đối thoại, thỏa thuận để đi đến mức giá đền bù hợp lý, tránh khiếu kiện.
 • Hoàn thiện quy trình xác định giá đền bù: Quy trình cần được đơn giản hóa, minh bạch, đảm bảo tính công bằng và quyền lợi chính đáng của các bên liên quan.

Cập nhật mới nhất bảng giá đền bù đất nông nghiệp 2024 

Giá đền bù đất nông nghiệp

Lưu ý quan trọng:

 • Giá đền bù đất nông nghiệp tại mỗi địa phương có thể khác nhau do đặc thù kinh tế – xã hội, địa lý của khu vực.
 • Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, giá thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào các yếu tố cụ thể của từng thửa đất.
 • Để biết chính xác giá đền bù cho đất của mình, bạn nên liên hệ với văn phòng địa chính địa phương nơi đất tọa lạc.

Bảng giá đền bù đất nông nghiệp 2024 tại Hà Nội

Loại đấtGiá đền bù (đồng/m²)Mức đền bù tối đa (đồng/chủ sử dụng đất)
Đất nông nghiệp chuyên trồng lúa nước hoặc cây hàng năm50.000Không vượt quá 250.000.000
Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản hoặc trồng cây lâu năm35.000Không vượt quá 250.000.000
Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất bị thu hồi dưới 1ha25.000Không vượt quá 500.000.000
Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất bị thu hồi trên 1ha7.500Không vượt quá 500.000.000

Bảng giá đền bù đất nông nghiệp 2024 tại TP. Hồ Chí Minh

Loại đấtGiá đền bù (đồng/m²)
Đất nông nghiệp chuyên canh cây hàng năm hoặc lâu năm40.000 – 50.000
Đất nuôi trồng thủy hải sản chuyên canh50.000
Đất nuôi trồng thủy hải sản bán chuyên canh30.000
Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất bị thu hồi trên 1ha7.500
Đất làm muối11.400
Đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ25.000

Lưu ý:

 • Bảng giá trên chưa bao gồm các khoản đền bù khác như: chi phí di dời nhà cửa, công trình, cây trồng, vật nuôi,…
 • Giá đền bù có thể thay đổi theo từng khu vực cụ thể trong thành phố.

Tìm kiếm liên quan: Xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Thông tin liên hệ Container Trọng Phúc

Nếu bạn đang muốn nhanh chóng mua container và vật tư container, đừng ngần ngại liên hệ với Container Trọng Phúc qua:

 • Số điện thoại: 0913 8888 45
 • Địa chỉ: 797 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, TP.HCM
 • Email chính thức: trongphuccontainer@gmail.com

Chúng tôi là đội ngũ có uy tín cao trong việc cung cấp container lạnh. Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hồi đáp khách hàng nhanh nhất và đầy đủ thông tin nhất