Đất nông nghiệp có sổ đỏ không?

hop dong thue container khong quy dinh so luong bat buoc

Tìm hiểu về đất nông nghiệp có sổ đỏ không?

Đất nông nghiệp có sổ đỏ không

Sổ đỏ hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một loại giấy tờ pháp lý quan trọng, xác nhận quyền sở hữu và quyền sử dụng đất của cá nhân, tổ chức. Sổ đỏ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các giao dịch bất động sản, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu.

Đất nông nghiệp là loại đất được sử dụng để sản xuất nông nghiệp, bao gồm đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất chăn nuôi gia súc, gia cầm,… Đất nông nghiệp là tài nguyên quý giá, đóng góp vai trò quan trọng vào an ninh lương thực quốc gia và phát triển kinh tế – xã hội.

Tầm quan trọng của sổ đỏ đối với bất động sản, đặc biệt là đất nông nghiệp:

 • Chứng minh quyền sở hữu hợp pháp: Sổ đỏ là bằng chứng xác thực quyền sở hữu và sử dụng đất của chủ sở hữu, giúp bảo vệ họ khỏi những tranh chấp về quyền lợi.
 • Dễ dàng thực hiện giao dịch: Với sổ đỏ, việc mua bán, cho thuê, thế chấp,… đất đai trở nên thuận lợi và minh bạch hơn.
 • Tăng giá trị của đất đai: Đất có sổ đỏ thường có giá trị cao hơn so với đất chưa có sổ đỏ.
 • Góp phần bảo vệ tài nguyên đất đai: Sổ đỏ giúp quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất, tránh tình trạng lấn chiếm, chuyển đổi đất trái phép.

Tìm kiếm liên quan: Xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Các điều kiện để xác định đất nông nghiệp có sổ đỏ không

Đất nông nghiệp có sổ đỏ không

1. Phân loại đất nông nghiệp:

Theo Luật Đất đai 2013, đất nông nghiệp được chia thành hai loại chính:

 • Đất trồng lúa: Loại đất này không được cấp sổ đỏ, thay vào đó chủ sở hữu sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ).
 • Đất khác trồng cây lâu năm: Loại đất này có thể được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện để được cấp sổ đỏ cho đất khác trồng cây lâu năm:

Để được cấp sổ đỏ cho đất khác trồng cây lâu năm, đất phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Diện tích tối thiểu: Diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ cho đất khác trồng cây lâu năm sẽ được quy định cụ thể tại từng địa phương. Ví dụ, tại Hà Nội, diện tích tối thiểu là 500 m2 đối với đất trồng cây ăn quả và 300 m2 đối với đất trồng cây công nghiệp.
 • Sử dụng đúng mục đích: Đất phải được sử dụng đúng mục đích trồng cây lâu năm theo quy định.
 • Giấy tờ hợp pháp: Chủ sử dụng đất phải có đầy đủ các giấy tờ hợp pháp liên quan đến quyền sử dụng đất như: Quyết định giao đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có),…

3. Quy trình cấp sổ đỏ cho đất khác trồng cây lâu năm:

Quy trình cấp sổ đỏ cho đất khác trồng cây lâu năm bao gồm các bước sau:

 • Nộp hồ sơ: Người có nhu cầu cấp sổ đỏ nộp hồ sơ theo quy định tại cơ quan nhà đất có thẩm quyền. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ như: Đơn xin cấp sổ đỏ, Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, Bản đồ thửa đất,…
 • Thẩm tra hồ sơ: Cơ quan nhà đất thẩm tra hồ sơ và tiến hành đo đạc, kiểm tra ranh giới thửa đất.
 • Cấp sổ đỏ: Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà đất sẽ cấp sổ đỏ cho chủ sử dụng đất.

4. Lợi ích của việc có sổ đỏ cho đất khác trồng cây lâu năm:

Việc có sổ đỏ cho đất khác trồng cây lâu năm mang lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu như:

 • Chứng minh quyền sở hữu hợp pháp: Sổ đỏ là bằng chứng xác thực quyền sở hữu và sử dụng đất của chủ sở hữu, giúp bảo vệ họ khỏi những tranh chấp về quyền lợi.
 • Dễ dàng thực hiện giao dịch: Với sổ đỏ, việc mua bán, cho thuê, thế chấp,… đất đai trở nên thuận lợi và minh bạch hơn.
 • Tăng giá trị của đất đai: Đất có sổ đỏ thường có giá trị cao hơn so với đất chưa có sổ đỏ.
 • Góp phần bảo vệ tài nguyên đất đai: Sổ đỏ giúp quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất, tránh tình trạng lấn chiếm, chuyển đổi đất trái phép.

Làm sổ đỏ đất nông nghiệp bao nhiêu tiền?

Đất nông nghiệp có sổ đỏ không

Chi phí làm sổ đỏ đất nông nghiệp (bao gồm cả đất trồng lúa và đất khác trồng cây lâu năm) sẽ bao gồm 2 khoản chính:

1. Lệ phí trước bạ:

 • Mức lệ phí: Mức lệ phí trước bạ đối với đất nông nghiệp được quy định tại Điều 15 Luật Thuế trước bạ 2008 và được điều chỉnh theo Nghị định 83/2015/NĐ-CP. Cụ thể:
  • Đất trồng lúa: Mức lệ phí trước bạ là 0,5% giá trị tính thuế trước bạ.
  • Đất khác trồng cây lâu năm: Mức lệ phí trước bạ là 1% giá trị tính thuế trước bạ.
 • Giá trị tính thuế trước bạ: Giá trị tính thuế trước bạ được xác định theo giá đất quy định tại Quyết định giá đất cụ thể của từng địa phương.

Ví dụ:

 • Giả sử: Giá đất quy định tại Quyết định giá đất là 1 triệu đồng/m2. Diện tích đất cần làm sổ đỏ là 1.000 m2.
 • Loại đất: Đất khác trồng cây lâu năm.
 • Mức lệ phí trước bạ: 1%.
 • Giá trị tính thuế trước bạ: 1.000.000 đồng/m2 x 1.000 m2 = 1.000.000.000 đồng.
 • Lệ phí trước bạ: 1% x 1.000.000.000 đồng = 10.000.000 đồng.

2. Phí thu hồ sơ và lệ phí khác:

 • Phí thu hồ sơ: Mức phí thu hồ sơ sẽ do UBND cấp huyện, thị xã, thành phố nơi thửa đất tọa lạc quy định, nhưng không quá 0,1% giá trị tính thuế trước bạ.
 • Lệ phí đăng ký biến động quyền sử dụng đất: Mức phí này được quy định tại Điều 17 Luật Phí và lệ phí 2015 và được điều chỉnh theo Nghị định 108/2016/NĐ-CP.
 • Chi phí đo đạc, lập bản đồ thửa đất: Chi phí này sẽ do đơn vị đo đạc, lập bản đồ được cấp phép thực hiện.

Tổng chi phí làm sổ đỏ đất nông nghiệp:

Tổng chi phí làm sổ đỏ đất nông nghiệp sẽ bao gồm lệ phí trước bạ, phí thu hồ sơ, lệ phí đăng ký biến động quyền sử dụng đất và chi phí đo đạc, lập bản đồ thửa đất.

Các thắc mắc thường gặp về đất nông nghiệp có sổ đỏ không

1. Loại đất nông nghiệp nào được cấp sổ đỏ?

Theo quy định hiện hành, chỉ có đất khác trồng cây lâu năm mới được cấp sổ đỏ. Đất trồng lúa không được cấp sổ đỏ, thay vào đó chủ sở hữu sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ).

2. Điều kiện để được cấp sổ đỏ cho đất khác trồng cây lâu năm là gì?

Để được cấp sổ đỏ cho đất khác trồng cây lâu năm, đất phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Diện tích tối thiểu: Diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ cho đất khác trồng cây lâu năm sẽ được quy định cụ thể tại từng địa phương. Ví dụ, tại Hà Nội, diện tích tối thiểu là 500 m2 đối với đất trồng cây ăn quả và 300 m2 đối với đất trồng cây công nghiệp.
 • Sử dụng đúng mục đích: Đất phải được sử dụng đúng mục đích trồng cây lâu năm theo quy định.
 • Giấy tờ hợp pháp: Chủ sử dụng đất phải có đầy đủ các giấy tờ hợp pháp liên quan đến quyền sử dụng đất như: Quyết định giao đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có),…

3. Quy trình cấp sổ đỏ cho đất khác trồng cây lâu năm như thế nào?

Quy trình cấp sổ đỏ cho đất khác trồng cây lâu năm bao gồm các bước sau:

 • Nộp hồ sơ: Người có nhu cầu cấp sổ đỏ nộp hồ sơ theo quy định tại cơ quan nhà đất có thẩm quyền. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ như: Đơn xin cấp sổ đỏ, Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, Bản đồ thửa đất,…
 • Thẩm tra hồ sơ: Cơ quan nhà đất thẩm tra hồ sơ và tiến hành đo đạc, kiểm tra ranh giới thửa đất.
 • Cấp sổ đỏ: Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà đất sẽ cấp sổ đỏ cho chủ sử dụng đất.

4. Lợi ích của việc có sổ đỏ cho đất khác trồng cây lâu năm là gì?

Việc có sổ đỏ cho đất khác trồng cây lâu năm mang lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu như:

 • Chứng minh quyền sở hữu hợp pháp: Sổ đỏ là bằng chứng xác thực quyền sở hữu và sử dụng đất của chủ sở hữu, giúp bảo vệ họ khỏi những tranh chấp về quyền lợi.
 • Dễ dàng thực hiện giao dịch: Với sổ đỏ, việc mua bán, cho thuê, thế chấp,… đất đai trở nên thuận lợi và minh bạch hơn.
 • Tăng giá trị của đất đai: Đất có sổ đỏ thường có giá trị cao hơn so với đất chưa có sổ đỏ.
 • Góp phần bảo vệ tài nguyên đất đai: Sổ đỏ giúp quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất, tránh tình trạng lấn chiếm, chuyển đổi đất trái phép.

5. Một số lưu ý khi làm sổ đỏ cho đất nông nghiệp:

 • Các quy định về diện tích tối thiểu, điều kiện và quy trình cấp sổ đỏ cho đất khác trồng cây lâu năm có thể thay đổi theo từng địa phương. Do đó, cần tra cứu thông tin cụ thể tại địa phương nơi tọa lạc thửa đất.
 • Việc cấp sổ đỏ cho đất trồng lúa hiện nay đang được nghiên cứu và hoàn thiện.
 • Nên sử dụng dịch vụ đo đạc, lập bản đồ thửa đất của đơn vị được cấp phép để đảm bảo tính chính xác.
 • Cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ hợp pháp liên quan đến quyền sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ.

Thông tin liên hệ Container Trọng Phúc

Nếu bạn đang muốn nhanh chóng mua container và các vật tư liên quan đến container, đừng ngần ngại liên hệ với Container Trọng Phúc qua:

 • Số điện thoại: 0913 8888 45
 • Địa chỉ: 797 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, TP.HCM
 • Email chính thức: trongphuccontainer@gmail.com

Chúng tôi là đội ngũ có uy tín cao trong việc cung cấp container lạnh. Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hồi đáp khách hàng nhanh nhất và đầy đủ thông tin nhất