Xây Nhà Trên Đất Quy Hoạch Có Được Đền Bù Không

Xây Nhà Trên Đất Quy Hoạch Có Được Đền Bù Không

Các vấn đề liên quan xây nhà trên đất quy hoạch có được đền bù không?

Xây Nhà Trên Đất Quy Hoạch Có Được Đền Bù Không

Đất quy hoạch là những khu đất được Nhà nước hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định về mục đích sử dụng đất, ranh giới, vị trí, giới hạn độ cao tầng, mật độ xây dựng,… phục vụ công tác quản lý, sử dụng đất đai một cách có hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ môi trường và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Việc quy hoạch đất đai đóng vai trò quan trọng trong việc:

 • Đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội: Quy hoạch đất đai giúp định hướng phát triển các ngành kinh tế, xã hội một cách hợp lý, khoa học, tránh lãng phí tài nguyên đất đai.
 • Bảo vệ môi trường: Quy hoạch đất đai giúp bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước và tài nguyên thiên nhiên.
 • Quản lý đất đai hiệu quả: Quy hoạch đất đai giúp quản lý đất đai một cách khoa học, chặt chẽ, đảm bảo trật tự xây dựng, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy hoạch, một số trường hợp xảy ra việc người dân xây nhà trên đất quy hoạch, dẫn đến những thắc mắc về việc đền bù khi Nhà nước thu hồi đất. Những thắc mắc thường gặp bao gồm:

 • Trường hợp nào được đền bù khi xây nhà trên đất quy hoạch?
 • Mức đền bù sẽ như thế nào?
 • Quy trình thủ tục để được đền bù ra sao?

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để giải đáp những thắc mắc trên, giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi xây nhà trên đất quy hoạch.

Phân tích các trường hợp được đền bù khi xây nhà trên đất quy hoạch

Xây Nhà Trên Đất Quy Hoạch Có Được Đền Bù Không

1. Trường hợp đất thuộc quy hoạch thu hồi:

a) Tiêu chí xác định đất thuộc quy hoạch thu hồi:

 • Đất thuộc dự án đầu tư công do Nhà nước thực hiện.
 • Đất thuộc dự án phát triển kinh tế – xã hội do Nhà nước thực hiện hoặc cho phép tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật.
 • Đất thuộc khu vực giải tỏa, di dời dân cư theo quy định của pháp luật về giải phóng mặt bằng.
 • Đất thuộc khu vực bảo vệ an ninh, quốc phòng.
 • Đất thuộc khu vực bảo vệ môi trường.
 • Đất thuộc khu vực khác do pháp luật quy định.

b) Các khoản đền bù cho chủ sở hữu đất:

 • Giá trị đất: được xác định theo giá thị trường tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất, bao gồm giá trị đất thổ cư, giá trị cây lâu năm, giá trị công trình gắn liền với đất.
 • Giá trị tài sản gắn liền với đất: bao gồm giá trị nhà ở, công trình phụ trợ, giá trị các loại cây trồng, vật nuôi,…
 • Các khoản hỗ trợ khác: bao gồm hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ sinh hoạt,…

c) Quy trình và thủ tục đền bù:

 • Giai đoạn thông báo, giải thích: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo cho chủ sở hữu đất về việc thu hồi đất, giải thích lý do, mục đích thu hồi đất, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng.
 • Giai đoạn thương lượng, thỏa thuận: Chủ sở hữu đất và cơ quan nhà nước có thẩm quyền thương lượng, thỏa thuận về giá đền bù, phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán,…
 • Giai đoạn giải quyết khiếu nại, tố cáo: Nếu chủ sở hữu đất không đồng ý với kết quả thương lượng, thỏa thuận, họ có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
 • Giai đoạn bàn giao mặt bằng: Sau khi thỏa thuận hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo, chủ sở hữu đất bàn giao mặt bằng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tìm kiếm liên quan: Tra cứu đất quy hoạch.

2. Trường hợp đất thuộc quy hoạch tạm thời:

Xây Nhà Trên Đất Quy Hoạch Có Được Đền Bù Không

a) Khái niệm “quy hoạch tạm thời”:

Là quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với khu vực đất chưa có điều kiện để thực hiện quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư cụ thể, nhưng cần bảo vệ ranh giới, diện tích đất để thực hiện quy hoạch trong tương lai.

b) Các trường hợp được đền bù:

 • Thiệt hại do việc tạm ngưng sử dụng đất: bao gồm thiệt hại về thu nhập do không sử dụng được đất, thiệt hại về giá trị sử dụng đất,…
 • Chi phí di dời tài sản: bao gồm chi phí di dời nhà ở, công trình phụ trợ, cây trồng, vật nuôi,…

c) Quy trình và thủ tục đền bù:

Tương tự như trường hợp đất thuộc quy hoạch thu hồi, tuy nhiên mức đền bù sẽ thấp hơn và chỉ áp dụng cho các khoản thiệt hại thực tế do việc tạm ngưng sử dụng đất gây ra.

Trường hợp không được đền bù khi xây nhà trên đất quy hoạch

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chủ sở hữu đất không được đền bù trong những trường hợp sau khi xây nhà trên đất quy hoạch:

1. Xây dựng trái phép trên đất quy hoạch:

 • Xây dựng mà không có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Xây dựng trái với quy hoạch đã được phê duyệt (ví dụ: xây dựng nhà ở trên đất quy hoạch làm trường học, bệnh viện,…).
 • Xây dựng trên đất thuộc dự án do Nhà nước thu hồi mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Lý do:

 • Việc xây dựng trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại trật tự xây dựng, ảnh hưởng đến quy hoạch chung của khu vực. Do đó, chủ sở hữu đất không được hưởng chính sách đền bù giải phóng mặt bằng.
 • Nhà nước đã có quy hoạch cụ thể cho khu vực đất, việc xây dựng trái phép sẽ phá vỡ quy hoạch, gây lãng phí tài nguyên đất đai.

2. Xây dựng không đúng với mục đích sử dụng đất đã được quy hoạch:

 • Xây dựng nhà ở trên đất quy hoạch làm khu công nghiệp, khu thương mại,…
 • Xây dựng công trình không đúng với mật độ xây dựng đã được quy hoạch.
 • Xây dựng vượt quá chiều cao tầng đã được quy hoạch.

Lý do:

 • Việc xây dựng không đúng với mục đích sử dụng đất đã được quy hoạch sẽ phá vỡ quy hoạch chung của khu vực, ảnh hưởng đến trật tự đô thị, gây khó khăn cho việc quản lý đất đai.
 • Nhà nước đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho khu vực theo quy hoạch, việc xây dựng sai mục đích sẽ khiến hạ tầng kỹ thuật bị quá tải, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Ngoài ra, chủ sở hữu đất cũng có thể không được đền bù trong một số trường hợp khác do pháp luật quy định.

Mức đền bù khi xây nhà trên đất quy hoạch

Xây Nhà Trên Đất Quy Hoạch Có Được Đền Bù Không

Mức đền bù khi xây nhà trên đất quy hoạch sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Loại đất: Đất ở, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp,…
 • Vị trí đất: Khu vực trung tâm, khu vực ven thành phố, khu vực nông thôn,…
 • Diện tích đất: Diện tích đất càng lớn, giá trị đền bù càng cao.
 • Giá trị đất: Giá trị đất được xác định theo giá thị trường tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất.
 • Giá trị tài sản gắn liền với đất: Giá trị nhà ở, công trình phụ trợ, cây trồng, vật nuôi,…
 • Mức độ thiệt hại: Thiệt hại do việc tạm ngưng sử dụng đất, chi phí di dời tài sản,…
 • Các khoản hỗ trợ khác: Hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ sinh hoạt,…

Cụ thể:

 • Đối với đất thuộc quy hoạch thu hồi:
  • Giá trị đất: Giá trị đất được xác định theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.
  • Giá trị tài sản gắn liền với đất: Giá trị tài sản gắn liền với đất được xác định theo giá thị trường tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất.
  • Các khoản hỗ trợ khác: Mức hỗ trợ được quy định theo từng địa phương.
 • Đối với đất thuộc quy hoạch tạm thời:
  • Thiệt hại do việc tạm ngưng sử dụng đất: Mức thiệt hại được xác định theo thỏa thuận giữa chủ sở hữu đất và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Chi phí di dời tài sản: Chi phí di dời tài sản được xác định theo bảng giá dịch vụ di dời tài sản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Quy trình thủ tục để được đền bù khi xây nhà trên đất quy hoạch

Quy trình thủ tục để được đền bù khi xây nhà trên đất quy hoạch có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp và quy định của địa phương. Tuy nhiên, nhìn chung, quy trình sẽ bao gồm các bước sau:

1. Thông báo, giải thích:

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo cho chủ sở hữu đất về việc thu hồi đất, giải thích lý do, mục đích thu hồi đất, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng.
 • Chủ sở hữu đất có quyền tìm hiểu thông tin về quy hoạch, dự án thu hồi đất, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng.

2. Thương lượng, thỏa thuận:

 • Chủ sở hữu đất và cơ quan nhà nước có thẩm quyền thương lượng, thỏa thuận về giá đền bù, phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán,…
 • Hai bên có thể tự thương lượng hoặc thông qua tổ chức trung gian để thương lượng.
 • Nếu hai bên không thỏa thuận được, chủ sở hữu đất có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân để giải quyết.

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

 • Nếu chủ sở hữu đất không đồng ý với kết quả thương lượng, thỏa thuận, họ có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
 • Khiếu nại, tố cáo được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trên trực tiếp của cơ quan nhà nước đã ban hành quyết định thu hồi đất.

4. Bàn giao mặt bằng:

 • Sau khi thỏa thuận hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo, chủ sở hữu đất bàn giao mặt bằng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Việc bàn giao mặt bằng được thực hiện theo biên bản bàn giao mặt bằng do hai bên thống nhất.

5. Thanh toán tiền đền bù:

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh toán tiền đền bù cho chủ sở hữu đất theo phương thức và thời hạn đã thỏa thuận.
 • Chủ sở hữu đất có quyền kiểm tra, xác nhận số tiền đền bù trước khi nhận.

Thông tin liên hệ Container Trọng Phúc

Nếu bạn đang muốn nhanh chóng mua container và vật tư container, đừng ngần ngại liên hệ với Container Trọng Phúc qua:

 • Số điện thoại: 0913 8888 45
 • Địa chỉ: 797 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, TP.HCM
 • Email chính thức: trongphuccontainer@gmail.com

Chúng tôi là đội ngũ có uy tín cao trong việc cung cấp container lạnh. Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hồi đáp khách hàng nhanh nhất và đầy đủ thông tin nhất