Quy Trình Xin Giấy Phép Xây Dựng Tạm Trên Đất Quy Hoạch

Xin Giấy Phép Xây Dựng Tạm Trên Đất Quy Hoạch

Xin giấy phép xây dựng tạm trên đất quy hoạch có dễ hay không?

Vấn đề xây dựng nhà tạm trên đất quy hoạch

Việc xây dựng nhà tạm trên đất quy hoạch tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bao gồm:

 • Vi phạm pháp luật: Xây dựng nhà tạm trên đất quy hoạch khi chưa có giấy phép xây dựng là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Gây mất trật tự xây dựng: Việc xây dựng nhà tạm tràn lan, lấn chiếm đất đai gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự xây dựng chung của khu vực.
 • Gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng: Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy hoạch, việc có nhà tạm trên đất sẽ gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, dẫn đến chậm trễ tiến độ dự án và tăng chi phí giải phóng mặt bằng.

Nhu cầu xin giấy phép xây dựng tạm trên đất quy hoạch

Do một số lý do chính đáng, chủ sở hữu đất có thể cần xây dựng nhà tạm trên đất quy hoạch trong thời gian chờ đợi Nhà nước thực hiện dự án theo quy hoạch. Để đảm bảo tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của bản thân, chủ sở hữu đất cần xin giấy phép xây dựng tạm từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tầm quan trọng của việc xin giấy phép xây dựng tạm trên đất quy hoạch

Việc xin giấy phép xây dựng tạm mang lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu đất, bao gồm:

 • Tuân thủ pháp luật: Chủ sở hữu đất thể hiện sự tôn trọng pháp luật và chấp hành các quy định về xây dựng trên đất quy hoạch.
 • Bảo vệ quyền lợi: Giấy phép xây dựng tạm là căn cứ để chủ sở hữu đất được đền bù thỏa đáng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy hoạch.
 • Tránh vi phạm pháp luật: Khi có giấy phép xây dựng tạm, chủ sở hữu đất sẽ được phép xây dựng nhà tạm trong thời gian nhất định và không bị xử phạt hành chính.

Xin giấy phép xây dựng tạm là việc làm cần thiết và quan trọng đối với chủ sở hữu đất có nhu cầu xây dựng nhà tạm trên đất quy hoạch. Việc này giúp đảm bảo tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi của bản thân và góp phần xây dựng trật tự xây dựng chung của khu vực.

Điều kiện được phép xin giấy phép xây dựng tạm trên đất quy hoạch

Điều kiện chung:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, để được phép xin giấy phép xây dựng tạm trên đất quy hoạch, chủ sở hữu đất cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có quyền sử dụng đất hợp pháp: Chủ sở hữu đất phải có giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sử dụng đất, bao gồm sổ đỏ, sổ hồng, giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất,…
 • Đất thuộc khu vực được phép xây dựng nhà tạm: Không phải tất cả các khu vực đất quy hoạch đều được phép xây dựng nhà tạm. Chủ sở hữu đất cần kiểm tra quy hoạch chi tiết khu vực để biết khu vực nào được phép xây dựng nhà tạm.
 • Mục đích xây dựng nhà tạm hợp pháp: Việc xây dựng nhà tạm phải phục vụ mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh hợp pháp và không vi phạm quy định của pháp luật về trật tự xây dựng.
 • Thời hạn xây dựng nhà tạm: Thời hạn xây dựng nhà tạm không được quá thời hạn quy định trong quy hoạch chi tiết khu vực hoặc không quá 2 năm đối với đất thuộc khu vực chưa có quy hoạch chi tiết.
 • Thiết kế nhà tạm đảm bảo an toàn: Thiết kế nhà tạm phải đảm bảo an toàn cho người và tài sản, phù hợp với quy mô, tính chất của nhà tạm và điều kiện địa hình khu vực.

Tìm kiếm liên quan: Xây nhà tạm trên đất nông nghiệp.

Trường hợp không được phép xin giấy phép xây dựng tạm:

Có một số trường hợp chủ sở hữu đất không được phép xin giấy phép xây dựng tạm trên đất quy hoạch, bao gồm:

 • Đất thuộc dự án trọng điểm quốc gia: Việc xây dựng nhà tạm trên đất thuộc dự án trọng điểm quốc gia có thể ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và gây lãng phí tài nguyên đất đai.
 • Đất thuộc khu vực an ninh quốc phòng: Việc xây dựng nhà tạm trên đất thuộc khu vực an ninh quốc phòng có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và gây mất trật tự xã hội.
 • Đất thuộc khu vực bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa: Việc xây dựng nhà tạm trên đất thuộc khu vực bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa có thể làm ảnh hưởng đến giá trị của di tích.
 • Đất thuộc khu vực bảo vệ môi trường: Việc xây dựng nhà tạm trên đất thuộc khu vực bảo vệ môi trường có thể gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
 • Đất thuộc khu vực giải phóng mặt bằng: Việc xây dựng nhà tạm trên đất thuộc khu vực giải phóng mặt bằng có thể gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng và dẫn đến chậm trễ tiến độ dự án.

Hồ sơ cần thiết để xin giấy phép xây dựng tạm:

Để xin giấy phép xây dựng tạm trên đất quy hoạch, chủ sở hữu đất cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ sau:

 • Đơn xin cấp phép xây dựng tạm: Đơn xin cấp phép phải ghi rõ thông tin về chủ sở hữu đất, vị trí, diện tích đất, mục đích xây dựng nhà tạm, thời hạn xây dựng, thiết kế nhà tạm,…
 • Bản vẽ thiết kế nhà tạm: Bản vẽ thiết kế nhà tạm phải thể hiện rõ ràng kích thước, hình dạng, cấu trúc của nhà tạm, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: Sổ đỏ, sổ hồng, giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất,…
 • Các giấy tờ khác liên quan: Tùy theo quy định của địa phương, có thể cần thêm một số giấy tờ khác như giấy đồng ý của các hộ gia đình lân cận,…

Quy trình và thủ tục xin giấy phép xây dựng tạm

Nộp hồ sơ xin cấp phép:

 • Địa điểm nộp hồ sơ: Chủ sở hữu đất nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng tạm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của địa phương.
  • Đối với khu vực đô thị: Nộp tại UBND phường/xã nơi có đất.
  • Đối với khu vực nông thôn: Nộp tại UBND xã/phường nơi có đất.
 • Hồ sơ xin cấp phép: Bao gồm các giấy tờ sau:
  • Đơn xin cấp phép xây dựng tạm (theo mẫu quy định).
  • Bản vẽ thiết kế nhà tạm.
  • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.
  • Các giấy tờ khác liên quan (tùy theo quy định của địa phương).

Thẩm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế:

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
  • Tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
  • Thẩm tra điều kiện được phép xây dựng nhà tạm theo quy định.
  • Tổ chức kiểm tra thực tế tại khu đất để xác minh thông tin trong hồ sơ.

Cấp giấy phép xây dựng tạm:

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
  • Cấp giấy phép xây dựng tạm nếu hồ sơ hợp lệ và điều kiện cho phép.
  • Ghi rõ thông tin về chủ sở hữu đất, vị trí, diện tích đất, mục đích xây dựng nhà tạm, thời hạn xây dựng, thiết kế nhà tạm,… trong giấy phép.

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

 • Thời hạn giải quyết hồ sơ xin cấp phép xây dựng tạm:
  • Thông thường là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
  • Trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Trường hợp bị từ chối cấp giấy phép xây dựng tạm:

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
  • Từ chối cấp giấy phép xây dựng tạm nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc không đáp ứng các điều kiện được phép xây dựng nhà tạm theo quy định.
  • Thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu đất về lý do bị từ chối cấp giấy phép.

Quyền khiếu nại của chủ sở hữu đất:

 • Chủ sở hữu đất có quyền khiếu nại:
  • Nếu bị từ chối cấp giấy phép xây dựng tạm mà không có căn cứ hợp lý.
  • Nếu việc giải quyết hồ sơ xin cấp phép xây dựng tạm quá thời hạn quy định.
 • Cách thức khiếu nại:
  • Nộp đơn khiếu nại trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép.
  • Gửi đơn khiếu nại qua bưu điện hoặc qua đường dây nóng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Một số thắc mắc thường gặp về xin giấy phép xây dựng tạm trên đất quy hoạch

Dưới đây là một số thắc mắc thường gặp về việc xin giấy phép xây dựng tạm trên đất quy hoạch, cùng với giải đáp chi tiết:

Xin giấy phép xây dựng tạm trên đất quy hoạch mất bao lâu?

Thời gian xin giấy phép xây dựng tạm có thể thay đổi tùy theo địa phương và phức tạp của hồ sơ. Tuy nhiên, thông thường sẽ mất trong khoảng 15 đến 25 ngày làm việc.

Chi phí xin giấy phép xây dựng tạm trên đất quy hoạch là bao nhiêu?

Mức phí xin giấy phép xây dựng tạm cũng thay đổi tùy theo địa phương và diện tích đất xây dựng. Tuy nhiên, thông thường sẽ dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng.

Có thể xây nhà tạm trên tất cả các loại đất quy hoạch không?

Không phải. Việc xây dựng nhà tạm trên đất quy hoạch phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu đất chỉ được phép xây dựng nhà tạm trên một số loại đất quy hoạch nhất định, bao gồm:

 • Đất ở: Đất ở ven đô thị, đất ở nông thôn,…
 • Đất dành cho dịch vụ thương mại: Khu thương mại, chợ,…
 • Đất dành cho khu công nghiệp: Khu công nghiệp tập trung, khu công nghiệp xen kẽ khu dân cư,…
 • Đất dành cho các mục đích khác: Khu du lịch, khu sinh thái,…

Xây dựng nhà tạm trên đất quy hoạch có bị đền bù khi Nhà nước thu hồi đất không?

Có. Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy hoạch, chủ sở hữu đất có nhà tạm trên đất sẽ được đền bù giá trị nhà tạm. Tuy nhiên, mức đền bù sẽ thấp hơn so với giá trị nhà kiên cố và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

 • Thời gian còn lại của nhà tạm.
 • Chất lượng nhà tạm.
 • Vị trí nhà tạm.

Nên làm gì nếu bị từ chối cấp giấy phép xây dựng tạm?

Nếu bị từ chối cấp giấy phép xây dựng tạm, chủ sở hữu đất có thể:

 • Xem xét lại hồ sơ để đảm bảo đã đầy đủ, chính xác theo quy định.
 • Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải thích rõ lý do từ chối.
 • Khắc phục những sai sót trong hồ sơ và nộp lại.
 • Khiếu nại nếu cho rằng mình bị từ chối cấp giấy phép không có căn cứ hợp lý.

Ngoài ra, chủ sở hữu đất nên tham khảo ý kiến của luật sư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được tư vấn cụ thể về các vấn đề liên quan đến việc xin giấy phép xây dựng tạm trên đất quy hoạch.

Thông tin liên hệ Container Trọng Phúc

Nếu bạn đang muốn nhanh chóng mua container và vật tư container, đừng ngần ngại liên hệ với Container Trọng Phúc qua:

 • Số điện thoại: 0913 8888 45
 • Địa chỉ: 797 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, TP.HCM
 • Email chính thức: trongphuccontainer@gmail.com

Chúng tôi là đội ngũ có uy tín cao trong việc cung cấp container lạnh. Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hồi đáp khách hàng nhanh nhất và đầy đủ thông tin nhất